Workshop

zahájenie procesu certifikácie konceptu starostlivosti o matku a novorodenca podľa zásad BFHI v zdravotných zariadeniach podľa WHO odporúčaní

Vážené kolegyne a kolegovia,

v mene ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD., si Vás dovoľujeme pozvať na úvodný edukačný workshop pre zahájenie procesu certifikácie konceptu starostlivosti o matku a novorodenca podľa zásad BFHI v zdravotných zariadeniach podľa WHO odporúčaní.
Počas workshopu budú predstavené kritéria kontroly/ klinického auditu v oblasti BFHI.
Taktiež Vám bude predstavený program vzdelávania nemocníc a prebehne zaškolenie zainteresovaných strán.
V rámci vzdelávania sa uskutoční príprava vzdelávacieho videa.
Prosíme o prítomnosť aspoň 1 človeka z manažmentu nemocnice (medicínskeho riaditeľa alebo niekoho zodpovedného z manažmentu riadenia), zástupcu pre pôrodnú asistenciu, zástupcu pre gynekologickú sestru alebo sestru so špecializáciou v neonatológii), gynekológa alebo neonatológa, nakoľko informácie na stretnutí budú kľúčového charakteru.
Z organizačných dôvodov Vás chceme požiadať o Vaše online prihlásenie na uvedenom linku nižšie (je nutné aj prihlásenie Vášho kolegu/ov a taktiež je potrebné uviesť aj zastupujúcu resp. poverenú osobu, v prípade Vašej absencie).
Prihlásenie je možné do 26.06.2019 (streda) do 10:00 hod (vyplnením online prihlášky).
Workshop sa uskutoční dňa 02.07.2019 v Bratislave, v priestoroch Ministerstva zdravotníctva SR na Limbovej 2, v miestnosti č. 152/1,2 v čase od 09:30 do 12:30.
Bude Vás čakať menšie občerstvenie (workshop nezahŕňa obed).
Tešíme sa s celým tímom na Vašu účasť a následnú spoluprácu, ako aj za Vašu snahu prispieť proaktívnym prístupom aj svojím časom a schopnosťami k lepšiemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v SR. 
V prípade akýchkoľvek dodatočných otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese:
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH: jozef.suvada.mzsr@gmail.com
Mgr. Kuráňová : zuzana.kuranova.mzsr@gmail.com

Žiadame záujemcov o vyplnenie registračného formulára