Workshop

vzdelávanie v GRADE metodológii

Vážené kolegyne, milí kolegovia, 

dovoľujeme si Vás  pozvať na workshop ku vzdelávaniu v GRADE metodológii počas, ktorého Vám predstavíme praktické využívanie GRADE metodológie.

Prihlásenie na workshop bude dostupné do štvrtku 10. 10. 2019 (do 12:00 hod.).

Nezabudnite si so sebou priniesť aj Vaše laptopy.

Budeme radi ak sa tohto podujatia zúčastníte, aby ste získali praktické rady a odpovede pri využívaní GRADE metódy.

Workshop sa uskutoční v dňoch 14.10.2019 a 15.10.2019 od 08:00 do 15:00 hod. v budove Ministerstva zdravotníctva SR, v konferenčnej miestnosti č. 152/1,2,3 (Adresa: Limbová 2, Bratislava 837 52, +421 59 373 320/ +421 59 373 224).

Dovoľte nám pripomenúť, že parkovanie v priestoroch Ministerstva zdravotníctva Vám nevieme zabezpečiť, ale je tu alternatíva parkovanie v blízkosti MZ SR, kde sa nachádza parkovací dom, ktorý je spoplatnený.

Žiadame záujemcov o vyplnenie registračného formulára