Vedecká konferencia o migrácii

Online registrácia pre účastníkov

Upozorňujeme účastníkov konferencie, že na akcii sa budú vyhotovovať audiovizuálne  a obrazové záznamy, ktoré môžu byť využívané na propagáciu akcie a Ministerstva zdravotníctva RS ako Prevádzkovateľa a zároveň usporiadateľa tejto akcie na verejnosti. Účasťou na konferencii vyjadrujete súhlas s vyhotovovaním a publikáciou audiovizuálnych a obrazových záznamov v odborných a neodborných knižných, novinových a elektronických publikáciach, na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR, na konferenčnej webovej stránke (www.healthconferences.eu), na sociálnych sieťach v častiach tematicky zhodných, alebo obdobne zameraných príspevkoch, a iných verejne dostupných zdrojoch.  Pokiaľ nesúhlasíte so zverejňovaním Vašich už zverejnených osobných údajov,  Vašu vôľu je potrebné deklarovať jasne, zreteľne, najlepšie formou písomnej požiadavky adresovanej Ministerstvu zdravotníctva SR.

Online registračný formulár