Prednášajúci

Môžete sa tešiť na prednášku týchto odborníkov

prof. MUDr, Jozef Šuvada, PhD. MHA

Oblasť infektólgie

Mgr. Zuzana Kuráňová

Oblasť managementu

doc. MUDr. Andrea Kálavská PhD.