Hodnotenie revízie štandardu
Revízia štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkone prevencie - Skríningová mamografia ( Rádiológia)