1. výročná konferencia o Tvorbe nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe (PpVP)

                          16. októbra 2019 v Bratislave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vážené kolegyne a kolegovia,

projektový tím Národného projektu Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe (PpVP) si vás dovoľuje pozvať na 1. výročnú konferenciu s medzinárodnou účasťou o Tvorbe nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe (PpVP), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku, McMaster Univerzitou v Kanade a partnermi, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2019 v Bratislave.

Prosím rezervujte si tento termín a prihláste sa už dnes na odborné vedecké, vývojové a implementačné stretnutie odborníkov o problematike štandardných a odporúčaných multidisciplinárnych a trans-sektorálnych preventívnych postupoch.

Záštitu nad podujatím preberá ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Tešíme sa na vašu účasť, diskusiu, skúsenosti a hľadanie najlepších ciest pre vývoj a implementáciu preventívnych postupov do praxe v Slovenskej republike.

Konferencia sa uskutoční dňa 16. októbra 2019 v Bratislave, NH Gate One, ul. Ambrusova 7, 821 04 Bratislava.

Budeme radi, ak sa tohto podujatia zúčastníte a prispejete k diskusii o zlepšení prístupov v otázkach zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových a inovatívnych postupov prevencie.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity (workshopy, semináre, interaktívna sekcia) a

tlačová konferencia.

Rokovacím jazykom bude slovenčina, čeština a angličtina.

Konferenčné podujatie je bez registračného poplatku a pre prihlásených účastníkov bude pripravené občerstvenie aj obed.

Termíny registrácie:

Registrácia pre aktívnych účastníkov do 10. 10. 2019 do 12.00 hod.

Registrácia pre pasívnych účastníkov do 11. 10. 2019

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v zaradení a usporiadaní tém a výbere príspevkov.