Online registrácia na workshop o obezite, zdravej výžive a označovaní potravín
Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára

Upozorňujeme účastníkov konferencie, že na akcii sa budú vyhotovovať audiovizuálne a obrazové záznamy, ktoré môžu byť využívané na propagáciu akcie a Ministerstva zdravotníctva RS ako Prevádzkovateľa a zároveň usporiadateľa tejto akcie na verejnosti. Účasťou na konferencii vyjadrujete súhlas s vyhotovovaním a publikáciou audiovizuálnych a obrazových záznamov v odborných a neodborných knižných, novinových a elektronických publikáciach, na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva SR, na konferenčnej webovej stránke (www.healthconferences.eu), na sociálnych sieťach v častiach tematicky zhodných, alebo obdobne zameraných príspevkoch, a iných verejne dostupných zdrojoch. Pokiaľ nesúhlasíte so zverejňovaním Vašich už zverejnených osobných údajov, Vašu vôľu je potrebné deklarovať jasne, zreteľne, najlepšie formou písomnej požiadavky adresovanej Ministerstvu zdravotníctva SR.