O nás

Projektový tím

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., MHA
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA 
prof. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.
Mgr. Zuzana Kuráňová
Ing. Barbora Vallová
Ing. Mgr. Mária Syneková
Mgr. Gabriela Tamášová
Mgr. Tomáš Horváth
RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.
Ing. Martin Malina
Ing. Marek Matto
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.
PhDr. Dominik Procházka
Mgr. Miroslav Hečko
Mgr. Sabína Brédová
Mgr. Michal Kratochvíla, PhD.
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Ing. Radoslav Herda
Ing. Elena Jablonická 
PhDr. Ján Cap, PhD.
Mgr. Katarína Santerová
Mgr. Anton Moisés
Ing. Jana Janovičová 
Ing. Petra Hullová
JUDr. Ľudmila Barteková
Ing. Katarína Krkošková