O nás
Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor


Assoc. prof. MD. Andrea Kalavská, PhD., MHA
Full prof. MD. Stanislav Špánik, CSc.
Full prof. Dr. Ladislav Dušek, PhD. (CZ)
Adj. Assoc. prof. Miloslav Klugar, PhD.
Full prof. MD. Daniel West, PhD.
Full prof. MD. Mariana Mrázová, PhD. MHA
Full prof. Dr. Mgr. Monika Jankechová, PhD., MHA
Full prof. MD. Pavol Jarčuška, PhD.
MD. Ján Mikas, MSc., PhD.
MD. Štefan Laššán, PhD.
MD. Jozef Kalužay, PhD.

Organizačný výbor


Assoc. prof. MD. Jozef Šuvada, PhD., MPH
Zuzana Kuráňová, MSc.
Gabriela Tamašová, MSc.
Ľubomíra Eisnerová, MSc.
Full prof. MD. Mariana Mrázová, PhD.
Full prof. Dr. Monika Jankechová, PhD., MHA
MD. Peter Bartoň
MD. Jozef Kalužay, PhD.
Dr. Jaroslava Brňová, PhD.
Assoc. prof. Dr. Pavol Tománek, PhD.
Tomáš Horváth, MSc.
JUDr. Marcela Virágová, MBA
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.
Eng. Marek Matto
Eng. Andrej Bóka
Dr. Dominik Procházka, PhD.
Eng. Martin Malina
Miroslav Hečko, MSc.
Sabína Bredová, MSc.
Michal Kratocvhíla, MSc, PhD.
Katarína Gatialová, MSc.
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
PharmDr. Ivona Malovecká, PhD.
MD. Jaroslav Ridosko, PhD., MBA
MD. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH
Mária Dinušová, MSc., PhD.
Eng. Elena Jablonická, M.A.
Eng. Mária Syneková, MSc.