O nás
Vedecký a organizačný výbor

Vedecký výbor


doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA
Dr. Joao Rodrigues da Silva Breda, PhD., MPH, MBA
prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
prof. MUDr . Vladimír Krčméry, DrSc. mult.
prof.MUDr . Mariana Mrázová, PhD. MHA
prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., MHA
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
MUDr . Ján Mikas, MSc., PhD., MHA
MUDr . Alexandra Mamova, MHA, PhD.
doc. MUDr.Jana Hamade, PhD., MPH, MHA

Organizačný výbor


MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA
doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., MHA
prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.
Mgr. Zuzana Kuráňová
Ing. Barbora Vallová
Ing. Mgr. Mária Syneková
Mgr. Gabriela Tamásová
Mgr. Tomáš Horváth
Ing. Bernard Priecel
PhDr. Petra Achbergerová
Ing. Jana Janovičová
Dr. Jaroslava Brnová, PhD.
Ing. Martin Malina
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.
PhDr. Dominik Procházka, PhD.
Mgr. Miroslav Hečko
Mgr. Sabína Brédová
Mgr. Michal Kratochvíla, PhD.
Mgr. Katarína Gatialová
PharmDr. Tatiana Foltanová, PhD.
Ing. Radoslav Herda
Ing. Elena Jablonická,
PhDr. Jan Cap, PhD.
Mgr. Katarína Santerová
Ing. Jurina Ďuránová
Mgr. Anton Moisés