4. Výročná konferencia o Tvorbe nových a inovovaných štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe (ONLINE)

15 - 16.október 2020

Projektový tím Národného projektu Tvorby nových a inovovaných štandardných klinických(diagnostických a terapeutických) postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe (ŠDTP) si Vás dovoľuje pozvať na 4. výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční online vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii. 

Hlavnou témou konferencie bude prezentácia už schválených štandardov ministrom zdravotníctva SR. Súčasťou konferencie budú aj bloky ohľadne podporných dokumentov, štandardných operačných postupov, klinického protokolu, výkonov, prípadne vstupu ohľadne
budgetovania štandardov.Sledujte nás na Twitter, Facebook,