Hodnotenie štandardov
Voľba hodnotenej oblasti

Vážení hodnotitelia,

ďakujeme za Vašu prácu a Váš prínos pri zlepšení úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a celkovo zdravotníctva. Váš odborný názor prosíme zaslať vyplnením jednotlivých polí formulára v príslušnej hodnotenej oblasti (napr. oblasť chirurgia) a vzťahujúc sa ku konkrétnemu hodnotenému návrhu štandardného postupu. Všetky polia okrem názvu OPS a pripojenia súboru sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné formulár zaslať na spracovanie.  V prípade, že v hodnotenej oblasti je viac ako jeden návrh štandardného postupu, je potrebné hodnotenie vykonať za každý návrh štandardného postupu osobitne. Pokiaľ Vaše hodnotenie okrem textu bude obsahovať aj iný súbor (fotografiu, článok, graf a pod.) môžete v poslednej kolónke pripojiť aj takýto súbor, alebo aj viac súborov, pokiaľ sú potrebné.

Hodnotenie štandardov podľa príslušných OPS