Hodnotenie štandardov
Voľba hodnotenej oblasti

Vážení hodnotitelia,

ďakujeme za Vašu prácu a Váš prínos pri zlepšení úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a celkovo zdravotníctva. Váš odborný názor prosíme zaslať vyplnením jednotlivých polí formulára v príslušnej hodnotenej oblasti (napr. oblasť chirurgia). Všetky polia okrem názvu OPS a pripojenia súboru sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné formulár zaslať na spracovanie. Pokiaľ Vaše hodnotenie okrem textu bude obsahovať aj iný súbor (fotografiu, článok, graf a pod.) môžete v poslednej kolónke pripojiť aj takýto súbor, alebo aj viac súborov, pokiaľ sú potrebné.

Neaktívne hodnotenia štandardov