Online zaslanie abstraktov o migrácii

Vyplnením formulára nižšie môžete zaslať online abstrakt Vášho príspevku na konferenciu o migrácii

Ak ste aktívny účastník, prosím pokračujte vložením abstraktu, ak nie, prosím kliknite  SEM

Vážený účastník

vložte svoj abstrakt v anglickom celkovom rozsahu max. 300 slov v nasledujúcej formálnej úprave: Times New Roman, číslovanie 12, kvantitatívny výskum v štruktúrovanej forme úvod, metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra; kvalitatívny výskum: úvod, analýza alebo výsledky, či zistenia, odporúčania/záver, literatúry.

     Do abstraktbook budú zaradené iba príspevky, ktoré reálne odznejú na konferencii, preto účasť autorov alebo spoluautorov je prezenčne povinná pre publikovanie.

Poznámka: Celé príspevky na publikovanie v zahraničnej monografii bude potrebné vloziť až po konferencii termín bude dopresnený, podla inštrukcií, ktoré obdržíte od vedeckej komisie a editora - ak Váš príspevok bude na konferencii odprednášaný

Abstrakty je potrebné zaslať do 10.11.2018, po tomto termíne zasielanie ďalších abstraktov umožnené už nebude.