Online prihláška na workshop

Vyplnením formulára sa prihlasujete na workshop

Nahlásenie na workshop vopred, najneskôr do 24.10.2018 je nutné z dôvodu obmedzeného počtu miest na workshope