ŠDTP 2018

Konferencia o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP)

Vážené kolegyne, milí kolegovia,

v mene ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. a tímu národného projektu ŠDTP, organizačného a vedeckého výboru, si Vás dovoľujeme pozvať na Konferenciu o nových a inovatívnych štandardných diagnostických a terapeutických postupoch (ŠDTP), ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a World Health Organization Regional Office for Europe. Účasť na konferencii je bezplatná, ako aj strava.


Záštitu nad podujatím prevzala doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. - ministerka zdravotníctva SR.


     Prajeme Vám veľa zdravia, síl do ďalšej práce, a budeme sa tešiť na stretnutie s Vami

                                                                               Vedecký a organizačný výbor ŠDTP 2018


Konferencia sa uskutoční v Bratislave, v dňoch 18. a 19. októbra 2018, v Bratislave, NH Gate One, ul. Ambrusova 7, 821 04 Bratislava.

Budeme radi ak sa tohto podujatia zúčastníte a prispejete k diskusii o zlepšení prístupov v otázkach prevencie a zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových a inovatívnych štandardov založených na dôkazoch.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity a tlačová konferencia.

Rokovacím jazykom bude slovenčina a angličtina.