Hodnotenie štandardov

Vážení hodnotitelia,

ďakujem za Vašu prácu a Váš prínos vo vylepšení úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti a celkovo zdravotníctva.

Váš odborný názor prosíme zaslať vyplnením jednotlivých polí tohto formulára. Všetky polia okrem názvu OPS a pripojenia súboru sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné formulár zaslať na spracovanie.

Pokiaľ Vaše hodnotenie okrem textu bude obsahovať aj iný súbor (fotografiu, článok, graf a pod.) môžete v poslednej kolónke pripojiť aj takýto súbor, alebo aj viac súborov, pokiaľ sú potrebné.


Vložte svoj text