REGISTRÁCIA

3. výročná konferencia o Tvorbe nových a inovovaných štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe 17. - 18. októbra 2019

Vážení účastníci konferencie,

kliknutím na obrázok si prosím zvoľte formu účasti (aktívna, pasívna) na konferencii a workshopoch ŠDTP