3. výročná konferencia o Tvorbe nových a inovovaných štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe
17. - 18. októbra 2019 v Bratislave

Vážené kolegyne a kolegovia,

projektový tím Národného projektu Tvorby nových a inovovaných štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe (ŠDTP) si vás dovoľuje pozvať na 3. výročnú konferenciu s medzinárodnou účasťou o Tvorbe nových a inovovaných štandardných klinických (diagnostických a terapeutických) postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, ktorú organizuje Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s kanceláriou WHO na Slovensku a McMaster Univerzitou v Kanade, ktorá sa uskutoční dňa 17- 18. októbra 2019, v Bratislave.


17. októbra 2019 výročnej konferencii budú predchádzať workshopové aktivity, ktoré sa uskutočnia v priestoroch MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava.

18. októbra 2019 konferencia bude prebiehať v priestoroch NH Gate One Hotel, ul. Ambrušova 7, 821 04 Bratislava a bude zložená z prednáškových a diskusných blokov.

Konferenčné podujatie je bez registračného poplatku a pre prihlásených účastníkov bude pripravené občerstvenie aj obed.

Prosím rezervujte si tento termín a prihláste sa už dnes na odborné a priateľské vedecké, vývojové a implementačné stretnutie o problematike štandardných diagnostických a terapeutických postupoch.

Záštitu nad podujatím preberá ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Tešíme sa na vašu účasť a na diskusiu.

Multidisciplinárny organizačný a vedecký tím konferencie ŠDTP

Budeme radi, ak sa tohto podujatia zúčastníte a prispejete k diskusii o zlepšení prístupov v otázkach zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nových a inovatívnych klinických postupov.

Súčasťou konferencie budú aj sprievodné aktivity (workshopy, semináre, interaktívna sekcia) a tlačová konferencia.

Rokovacím jazykom bude slovenčina, čeština a angličtina.

Termíny registrácie:

Registrácia pre aktívnych účastníkov do 20. 9. 2019 
Registrácia pre pasívnych účastníkov do 1. 10. 2019 

Program konferencie bude zverejnený od 1. októbra 2019.

Organizátori si vyhradzujú právo zmien v zaradení a usporiadaní tém a výbere príspevkov.