Health conferences
Konferencie o výsledkoch, trendoch, riešeniach a výskumoch

Vážené účastníčky a vážení účastníci

vedeckých, vzdelávacích a pracovných podujatí v oblasti výkonu prevencie , štandardných a odporúčaných postupov a nových prístupov tvorby verejnej zdravotnej politiky, chceme sa Vám srdečne poďakovať za účasť na konferencii pre výkon prevencií, na konferencii o zdraví migrantov v SR a na workshope o nových prístupoch k obezite, zdravej výžive a označovaní potravín.

Vaša diskusia a podnety sú pre nás cenné a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Tím ŠPDTP MZ SR

Ochrana osobných údajov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v postavení Prevádzkovateľa spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii na konferenciu alebo nami organizované obdobné podujatie.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, chceme Vás uistiť, že Vaše osobné údaje sú v bezpečí a vynakladáme všetky potrebné materiálne a personálne prostriedky, za účelom zabezpečenia trvalého, odborného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Pre viac info klikni SEM

Flag Counter