Health conferences
Conferences about a results, trends, solutions and researches 

Health Conference  IMCO 2016

Vznik IMCO 2016

Dňa 18.5.2016 v Bratislave na Poliankách v priestoroch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa uskutoční prvý ročník medzinárodnej konferencie IMCO 2016, ktorá v 6 sekciách bude hľadať riešenie na súčasné problémy zdravotníctva. Ak Vám nie je ľahostajná budúcnosť zdravotníctva a máte a aj chcete k tomu niečo povedať neváhajte a prihláste sa kliknutím sem. Budeme sa tešiť na Vašu účasť, s pozdravom organizačný výbor

IMCO vzniklo z podnetu niekoľkých odborníkov, vedcov z rôznych oblastí zdravotníctva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorí citlivo vnímajú súčasný stav zdravotníctva. Napriek nedostatkom vnímajú aj pozitíva, ktoré je možné ešte stále vylepšovať. Toto fórum vyzýva na spoluprácu odborníkov za účelom zlepšenia stavu zdravotníctva, ako i kvality a úrovne ňou poskytovaných služieb v duchu Hippokratovej prísahy.

Flag Counter