Health conferences
Konferencia o výsledkoch, trendoch, riešeniach a výskumoch

Vážení kolegovia, priatelia

Chceme sa Vám poďakovať za Vašu účasť na podujatí IHCO 2017. Ďakujeme za Vaše hodnotné príspevky, ktoré priniesli reálne výsledky Vašej práce, nové možnosti v zdravotníctve, nové trendy, výzvy, šance ale aj reálne praktické riešenie, tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami na ďalšej konferencii IHCO 2018.

Prajeme Vám veľa zdravia, šťastia a tvorivých síl                                               IHCO Team

Pre Abstract book z konferencie klikni SEMHealth Conference  IHCO 2017

Dôvod vzniku IHCO

Dňa 15.-16.03.2017 sa v Bratislave uskutoční medzinárodná interdisciplinárna konferencia o inováciách v zdravotnej starostlivosti - IHCO 2017, ktorá v 6 paralelnách sekciách (prednášok a workshopov) bude hľadať riešenie na súčasné problémy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ak Vám nie je ľahostajná budúcnosť zdravotníctva na Slovensku a máte originálny výskum alebo skúsenosti a chcete sa zapojiť do prezentovania Vašich výsledkov alebo do diskusie, neváhajte a prihláste sa kliknutím sem. Budeme sa tešiť na Vašu účasť, s pozdravom organizačný výbor a MZ SR

IHCO vzniklo z podnetu pripravovaného projektu ŠDLP - štandardných diagnostických a liečebných postupov a prevencie v gescii MZ SR, s podporou MPSVaR, odborníkov, vedcov z rôznych oblastí zdravotnej starostlivosti a interdisciplinárnych oblastí, ktorí citlivo vnímajú súčasné potreby ale aj neustále zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti v rôznych oblastiach s dopadom na kvalitu zdravia obyvateľov v SR. Toto fórum vyzýva na spoluprácu odborníkov z oblasti zdravia, sociálno-psychologickej, výskumnej a etickej platformy na spoločnú diskusiu o východiskách nového smerovania zdravotnej starostlivosti a ďalších služieb zameraných na človeka žijúceho na Slovensku v duchu Hippokratovej prísahy.

Flag Counter